ضمیمه شماره دوم

نشست تلخ و شیرین بازار کار برای اولین بار و به همت انجمن علمی- دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی با ایده آقای دکتر علی محمدی در روز دوشنبه، اول آبان در پردیس کرج این دانشگاه برگزار شد.

این برنامه با هدف آشنایی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته با واقعیت های بازار کار در رشته علم اطلاعات شکل گرفت و جمعی از دانش آموختگان سال های اخیر رشته علم اطلاعات و دانش شناسی این دانشگاه پیرامون شغل های مختلف مرتبط با این رشته، قوانین و مهارت های لازم برای ورود به بازارکار و تجربه خود از شیرینی ها و دشواری های کارشان صحبت کردند. حاضران در نشست:
– دکتر حمزه نوذری، رییس مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه خوارزمی
– دکتر داریوش علی محمدی، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی
– دکتر محمد زره ساز، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی
– دکتر سمیه سادات آخشیک، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی (مشاور انجمن دانشجویی)
– خانم فرحناز سلطانی، پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
– خانم سمیه مهماندوست، مسئول کتابخانه فرهنگسرای کوثر
– خانم فاطمه مرادی، پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
– خانم نگار قانونی، کارمند انتشارات ققنوس
مشروح و گزارش کامل این نشست را می توانید در قالب ضمیمه شماره دو نشریه دژنبشت مشاهده بفرمایید. لازم به ذکر است که این ویژه نامه به صورت چاپی نیز در غرفه انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی منتشر خواهد شد.