معرفی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران تشکل مردم نهادی است که جامعه کتابداری و اطلاع‌رسانی و نهادها و فرآیندهای مرتبط با آن شامل مراکز آموزشی و پژوهشی، انواع کتابخانه‌ها، مراکز اسناد و آرشیوها و کتابداران، متخصصان و دانشجویان آن را نمایندگی می‌کند. نخستین تشکل حرفه‌ای کتابداران ایران در سال ۱۳۴۴ بلافاصله پس از آغاز آموزش کتابداری […]