پژواک آوندِ دیالوگ

نهمین نشست باشگاه کتاب “پژواک: آوندِ دیالوگ”

گزارش نهمین نشست باشگاه کتاب: پژواک آوندِ دیالوگ
انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی نهمین نشست باشگاه کتاب را به میزبانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه خوارزمی برگزار کرد.

هشتمین نشست باشگاه کتاب

هشتمین نشست باشگاه‌کتاب با حضور اساتید گروه علم اطلاعات و دکتر کنجوی از گروه فیزیک تشکیل شد.در این نشست کتاب اعترافات یک کتاب خوان معمولی مورد نقد و معرفی قراد گرفت.

هفتمین نشست باشگاه کتاب

به لطف اساتید گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و استاد مشاور دکتر محمد زره ساز و همچنین دانشجویان فعال عضو انجمن علم اطلاعات و دانش شناسی هفتمین جلسه از باشگاه کتاب که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد بخش مرجع در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

پنجمین نشست نقد و معرفی در باشگاه کتاب

پنجمین نشست نقد و معرفی رمان «وقتی نیچه گریست» در کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار شد. در این نشست صمیمی و دوستانه کتاب وقتی نیچه گریست معرفی و نقد شد. این نشست با حضور گرم اساتید و دانشجویان فعال شکل گرفت. در ابتدای این نشست دکتر محمد زره ساز […]