نشست تخصصی “مطالعه در فضای مجازی”

امروزه با سرعت گرفتن تولید فناوری‌های جدید و ورود محمل‌های مختلف برای خواندن از جمله کتاب‌های الکترونیکی، کتاب‌های صوتی و رواج یافتن شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان محلی برای عرضه و تبادل اطلاعات، این نشست تخصصی تمرکز خود را بر روی رفتار استفاده‌کنندگان، بحث و تبادل نظر در مورد انواع محمل‌ها و تاثیرات آنها بر روی خوانندگان […]

نشست تلخ و شیرین بازار کار

نشست تلخ و شیرین بازار کار برای اولین بار و به همت انجمن علمی- دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی دوشنبه، اول آبان در پردیس کرج این دانشگاه برگزار شد. این نشست با ایده دکتر داریوش علی محمدی، عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی و با هدف پاسخ به […]