نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب یکی از رخدادهای مهم فرهنگی کشور است که در زمینه ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است این نمایشگاه جهت  تسهیل دسترسی دانشجویان به کتاب‌های موجود در مخزن کتابخانه دانشکده روانشناسی برگزار شد و بنا به درخواست دانشجویان و اساتید در روز دوم برگزاری از کتاب‌های فلسفی بیشتر استفاده شد و در خلال برگزاری […]