اقیانوسی به عمق یک بند انگشت

“علم اطلاعات و دانش‌شناسی(کتابداری سابق)، به‌عنوان یکی از حوزه‌های آموزشی دانشگاهی، آموزش رسمی نیروی انسانی را در سال ۱۸۸۷ میلادی در آمریکا آغاز کرد. در ایران نیز، این رشته دانشگاهی آموزش رسمی خود را در سال ۱۳۴۵ شمسی آغاز نمود .تحولات دو سه دهه‌ی اخیر و ظهور فناوری‌ الکترونیک و محمل‌ها و پایگاه‌های الکترونیکی و […]

معرفی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

همانگونه که هر رشته‌ای دارای مفاهیم بنیادی و کانونی است به عنوان مثال مفهوم کانونی رشته ریاضی “محاسبه” است و همینطور رشته‌های دیگر، مفهوم کانونی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی نیز “اطلاعات” است. شاید این سوال را بپرسید که چرا اطلاعات؟ اول اینکه اطلاعات مفهوم کانونی هیچ رشته‌ای نبوده و دوم اینکه چون مفهوم کانونی […]